Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5

Nieuws

Lagere pensioenpremie: geen extra loon

Lagere pensioenpremie leidt vrijwel niet tot extra bruto loon. Werkgevers zullen vanaf volgend jaar de premieverlaging voor pensioenopbouw nauwelijks uitkeren als extra bruto loon. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer onder 134 bedrijven die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds of verplichte cao vallen.13 procent van de werkgevers grijpt de versobering van de pensioenlasten aan om extra loon uit te keren. Een miljardenimpuls in de economie, waar het kabinet op gehoopt had, lijkt daarmee uit te blijven. Extra financiële ruimte voor werkgevers.

Lees verder...

Aanpassingen belastingen 2014

In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Lees verder...

Zwangere ZZP-er kan belasting terugvragen

Volgens de vereniging van belastingadviseurs Noab hebben veel vrouwelijke zzp'ers ten onrechte belasting betaald over hun uitkering. De uitkering werd volgens Noab ten onrechte als inkomen gezien. Weekers spreekt daarover zijn verbazing uit omdat wat hem betreft altijd duidelijk is geweest dat zwangerschapsuitkeringen van een inkomensverzekeraar niet belast worden voor de loon- en inkomstenbelasting.

Lees verder...

NL economie gekrompen

 

Volgens de eerste raming van het CBS is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2013 met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is het vierde achtereenvolgende kwartaal met krimp. Wel is de krimp telkens kleiner geworden. De economie in de eurozone is in het tweede kwartaal 0,3 procent gegroeid in vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar. Daarmee is de recessie in de eurozone ten einde.

Lees verder...

Einde Stamrecht BV?

Het kabinet wil een stokje gaan steken voor het fiscaal gunstig storten van ontslagvergoedingen in een zogenoemde stamrecht-bv. Dit is één van de mogelijke maatregelen uit het bezuinigingspakket van het kabinet.

Krijgt een werknemer op dit moment een flinke ontslagvergoeding, dan kan hij ervoor kiezen om het bedrag onder te brengen in een stamrecht-bv. Het voordeel hiervan is dat dit via de werkgever belastingvrij kan. Er moet pas belasting betaald worden op het moment dat de werknemer uitkeringen krijgt uit deze bv. Hij kan de belastingheffing dus uitstellen tot dat moment in de toekomst. Daarnaast heeft de werknemer een tariefsvoordeel, omdat de uitbetaling in kleine gedeeltes zal plaatsvinden. De vergoeding komt dus niet in één keer in de belastingheffing terecht.

Lees verder...

Aanpassing BTW nr op factuur

Zelfstandigen hoeven vanaf heden niet meer hun btw-nummer  op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. De Belastingdienst adviseert om dit nummer alleen nog te vermelden als het nodig is.

Het btw-nummer, ook wel het btw-identificatienummer wordt door de Belastingdienst toegekend aan de ondernemer, zodra de ondernemer zich registreert als ondernemer voor de omzetbelasting. Dit btw-nummer moet de ondernemer op de facturen zetten.


Het btw-nummer op de factuur vermelden, blijft verplicht bij verkopen aan andere ondernemers. Is de afnemer een particulier, dan hoeft dat dus niet meer. Maar er zijn wel uitzonderingen, zoals:
- bij de verkoop van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land;
- bij afstandsverkopen en;
- voor groothandelaren in levensmiddelen, dranken en tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken.

Einde belastingvoordelen ZZP-ers

De belastingvoordelen voor zelfstandigen zonder personeel moeten worden ingeperkt, vindt de coalitie. Ze genieten te veel voordelen. Het gaat om de zzp'er met een inkomen van rond de 20.000 euro per jaar, zo meldt Het Financieel Dagblad.

Werknemers met een vaste aanstelling die met een ongeveer gelijk salaris overstappen naar zzp'er, gaan er circa 7.000 euro op vooruit. Wergevers die hun personeel ontslaan om ze vervolgens als zzp'er aan te nemen, besparen hiermee 30 procent loonkosten. De zzp'er profiteert ook van extra toeslagen en minder belastingen en houdt er zo 24.000 euro netto aan over; in vaste dienst zou hij 17.000 euro overhouden.


  
Extra belasten
De coalitie wil deze grote verschillen terugdringen door 800.000 zzp'ers extra te belasten voor 500 miljoen euro. Het idee om dit al in 2014 door te voeren om daarmee het begrotingstekort voor 2014 terug te dringen, bleek te ingewikkeld.Het plan blijft wel op de agenda staan voor 2015.

 

Nieuwe bezuinigingen op komst?

Bezuinigingen

Het kabinet komt deze week bij elkaar om te praten over de exacte invulling van de extra bezuinigen en investeringen voor 2014. Het maartpakket  van Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) is de basis.

  • Gehele publieke sector (exclusief de zorg) op de nullijn;
  • Geen inflatiecorrectie belastingschijven;
  • Snijden in Rijk, ministeries en lagere overheden;
  • Meer zorg naar huisarts dan specialist;
  • Zorgtoeslag inkomensafhankelijker, medicijnvergoeding soberder.

 

Bescherming tegen schulden uit erfenis

Wordt u als erfgenaam geconfronteerd met een onverwachte schuld, waardoor de erfenis ‘negatief’ wordt, dan krijgt u straks de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. U kunt de rechter dan vragen om een machtiging om de nalatenschap, voor wat betreft deze nieuwe schuld, alsnog beneficiair te aanvaarden. Zo hoeft u niet met uw privévermogen in te staan voor onbekende schulden. Voor deze extra bescherming aan erfgenamen moet de wet wel eerst nog worden aangepast.

Lees verder...

Werkkostenregeling: uw mening

De omschakeling van werkgevers op de in 2011 geïntroduceerde werkkostenregeling verloopt moeizaam. Op dit moment past nog maar 10 tot 15% van de werkgevers de regeling toe. De verplichte omschakeling, die gepland stond voor 1 januari 2014, is uitgesteld
tot (vermoedelijk) 1 januari 2015.

Lees verder...

Woningmarktakkoord

Wat betekent het akkoord voor kopers?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor kopers:

  • De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken blijft 30 jaar. De hypotheek moet tijdens de looptijd in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit geldt al sinds 1 januari 2013.
  • Maar het is mogelijk om naast deze hypotheek een tweede hypotheek af te sluiten tot maximaal 50% van de waarde van de woning. Deze tweede hypotheek kan gebruikt worden om een gedeelte van de lasten van de eerste hypotheek te betalen. Daardoor kunnen volgens het kabinet de maandlasten in de eerste jaren lager uitvallen, doordat er netto minder wordt afgelost. De rente van deze tweede hypotheek kan echter niet worden afgetrokken van de belasting. Bovendien blijft er na 30 jaar een hypotheekschuld over, omdat de tweede hypotheek niet in 30 jaar afgelost hoeft te worden.
  • Er is meer budget voor het verstrekken van startersleningen.
  • De btw op renovatie en verbouwingen in de bestaande bouw wordt tijdelijk verlaagd naar 6% (van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014).